Keiteleen PS:n kuntavaaliohjelma

Keiteleen Perussuomalaiset ry haluaa toimia Keiteleen ja keiteleläisten parhaaksi. Kunnan on pystyttävä palvelemaan asukkaitaan niin keskustaajamassa kuin laita-alueillaan.

Kunnan olemassaolon, itsenäisyyden pohjana on tasapainoisesti hoidettu kuntatalous.

Kunnan on pystyttävä vastaamaan:

o lapsiperheiden tarpeista

 • riittävät resurssit päivähoitoon (hoitopaikat, perhepäivähoitajat)
 • esiopetuksen ja perusopetuksen järjestäminen (opetuksen pätevyys, luokkakoot, opiskeluympäristö, kasvatuksellinen rooli, oppilashuolto)
 • lasten ja nuorten hyvinvointi, riittävät määrärahat (nuorisotyö, syrjäytymisen torjunta, lastensuojelu)

o perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalveluista

 • Nilakan yhteistoiminta-alueen lähtökohta toimintojen tehostaminen ja säästöjen tuominen – pystyvätkö vaaleilla valitut luottamushenkilöt vaikuttamaan Nilakan kustannusrakenteeseen, pystyvätkö valtuutetut vaikuttamaan perusterveydenhuoltopalveluihin muutoin kuin välillisesti
 • kuullaanko kuntalaisten toiveita ja palvelun käyttäjien tarpeita esim. vanhustyössä?
 • työvoimamitoitukset, hoitajien määrät

o elinkeino- ja työvoimapolitiikasta

 • yhteistyö kaikenkokoisten yritysten kanssa, pyrittävä vastaamaan yrityselämän tarpeisiin
 • vireällä elinkeinopolitiikalla luodaan edellytykset yritysten menestykselle, luomme työpaikkoja sekä muodostamme verotuloja
 • työvoimapolitiikan vahvistamiseksi luotava houkutteita muuttaa Keiteleelle työnperässä (tonttitarjonta, vuokrakiinteistöjen tarjonta asukkaille, kiinteistöjen kunto)
 • työttömien tukitoimet (kannusteet, tukityöllistäminen, työpajat)

Tarmokkaasti kehittämään Keiteleen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta!

o ympäristöpolitiikasta

 • huolehditaan turvallisesta ja viihtyisästä asuinympäristöstä
 • luonnonvarojen hyödyntäminen on kiinteä osa ympäristö- ja osa työvoimapolitiikkaa – pidetään pyörät pyörimässä. Luonnonvara-alan logistiset tarpeet huomioitava
 • alemman tieverkon kunnossapito, turvataan riittävät avustukset yksityisteille – sorateiden päästäkin on päästävä palveluita käyttämään

Perussuomalainen valtuutettu ei jää päivittelemään epäkohtia vaan toimii vastuullisesti asioiden korjaamiseksi. Keiteleen Perussuomalaiset haluaa tarjota tämän mahdollisuuden.

Uskalla! Perussuomalainen luottamushenkilö uskaltaa tuoda mielipiteensä julki, uskaltaa yrittää ja uskaltaa vaikuttaa!

Uskalla lähteä mukaan vaikuttamaan, uskalla lähteä ehdolle, uskalla äänestää Perussuomalaisia!

Meidän kauttamme Sinun äänesi kuuluu.